Prawo

Transkrypcja aktu

Transkrypcja to nic innego, jak przeniesienie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru polskiego. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego dokumentu stanu cywilnego jest obowiązkowa, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, wnioskuje o dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL. Wniosek o rejestrację aktu […]

Kancelaria prawna Tomanek

Kancelaria prawna Tomanek&Tomanek działa w Zabrzu oraz Gliwicach już od 1999 r. Powstała dzięki współpracy dwojga adwokatów Grażyny i Damiana Tomanek. Kancelaria prawna świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Oferuje doradztwo prawne, które obejmuje udzielanie porad w zakresie prawa, reprezentację klientów w sądzie, czy wsparcie podczas negocjacji. Podmioty gospodarcze mogą zaś […]

Rezygnacja z ubezpieczenia – pomoc prawna

Pokrzywdzony może wysuwać roszczenia wobec sprawcy o naprawienie szkody. Także w razie krzywdy fizycznej ma prawo domagać się zadośćuczynienia. W wielu przypadkach brak porozumienia między sprawcą szkody i poszkodowanym, zazwyczaj co do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn posiada szerokie doświadczenie w sporach i dochodzeniu odszkodowań, szczególnie od towarzystw ubezpieczeniowych. Przeprowadzone dotychczas postępowania dotyczyły zarówno odszkodowań […]

Kredyty frankowe a pomoc kancelarii prawnej

Kancelaria Czarniak Baszczyn z Krakowa jest wyspecjalizowana w sporach z bankami i pozostałymi instytucjami z sektora finansowego, które oferują polisolokaty lub kredyty we frankach . Zakres usług radcy prawnego Tomasza Baszczyna oraz adwokata Pawła Czarniaka jest szeroki – obejmuje występowanie w imieniu klientów w sprawach umów kredytowych obowiązujących, jak również wypowiedzianych i spłaconych. Ponadto są […]

Adwokaci i radcy prawni z Krakowa

Kancelaria prawna Czarniak Baszczyn w Krakowie mieści się w samym centrum – przy Rondzie Mogilskim. Taka lokalizacja powoduje, iż na spotkanie z prawnikiem można bez trudu dotrzeć z każdej dzielnicy Krakowa, jak również innych miejscowości Małopolski, a także Śląska. Klientami Kancelarii są zarówno właściciele firm i spółek, jak i osoby indywidualne. Prawnik i radca prawny […]