Problemy psów ratowniczych – informacje, porady

Na świecie dochodzi do różnego rodzaju katastrof oraz wypadków. Bardzo często nakłada to konieczność ratowania wielu ludzi. Często nie wiadomo czy pod lawiną lub gruzami zawalonego domu znajduje się ktoś żywy. Człowiek nie ma bowiem takich umiejętności, które pozwolą mu stwierdzić, że w danym miejscu znajduje się człowiek. Na szczęście od wielu już lat człowiek w działaniach ratowniczych wspierany jest przez psy, które po odpowiednim szkoleniu świetnie sprawdzają się w tej roli.

Podział psów ratowniczych

            Wbrew temu co mogłoby się wydawać wśród psów ratowniczych występuje ścisła specjalizacja. Żaden pies nie nadaje się do akcji ratowniczych w każdych warunkach. Wymienia się następujące rodzaje psów ratowniczych:

 • psy lawinowe – psy te wykorzystywane są szczególnie w górach. Ich zadaniem jest wskazanie miejsca na lawinisku, w którym znajduje się człowiek,
 • psy terenowe – psy te wykorzystywane są do szukania ludzi w otwartym terenie, wykorzystuje się je więc do przeszukiwania takich terenów jak lasy czy łąki,
 • psy wodne – psy te wykorzystywane są w ratownictwie wodnym. Bez trudu mogą na przykład przyholować do brzegu osobę, która się topiła,
 • psy gruzowe – psy te przeszukują gruzowiska w celu odnalezienia ludzi. Te psy ratownicze wykorzystuje się na przykład do przeszukiwania gruzów, które pozostały po trzęsieniu ziemi,
 • psy tropiące – psy, których przeznaczeniem jest tropienie,
 • psy szukające zwłok – jest to najmniej liczna grupa psów ratowniczych. Szkolone są one specjalnie w celu odnajdywania jedynie ludzkich zwłok.

Jaki pies może zostać psem ratowniczym

            Nie każdy pies może być psem ratownikiem. Kandydat do szkolenia na psa ratownika musi odznaczać się przede wszystkim nienagannym zdrowiem. Psy ratownicze spędzają często wiele godzin w mało sprzyjających warunkach co mogłoby pogarszać stan zdrowia chorego już psa. Wszystkie wady rozwojowe oraz choroby wykluczają więc psa z wzięcia udziału w szkoleniu na psa ratownika. Pies ratownik musi także odznaczać się określonymi cechami charakteru. Z pewnością nie może to być pies agresywny. Wszelkie, nawet najmniejsze przejawy agresji dyskwalifikują psa z wzięcia udziału w szkoleniu na psa ratownika. Pies ratownik musi być także psem bardzo cierpliwym. Nie może się także szybko nudzić a doprowadzać powierzone mu zadanie dopóty nie usłyszymy komendy, że ma przestać.

pies
Źródło zdjęcia: PIxabay.com

Szkolenie na psa ratownika

            Szkolenie psów ratowniczych trwa na ogół dwa lata. W tym czasie pies uczy się posłuszeństwa. Eliminowane są także wszelkie jego zachowania niepożądane. Szkolenie obejmuje także zajęcia w terenie, które przeprowadzane są już zgodnie z obraną specjalizacją. W niektórych ośrodkach szkoli się psy na przykład w dwóch specjalizacjach. Wielu ratowników uważa jednak, że lepszym wyjściem jest wyszkolony w jednej specjalizacji. Szkolenie w dwóch specjalizacjach może być dla psa zbyt obciążające. Pierwsze zajęcia pies przechodzi mniej więcej w wieku ośmiu tygodni. Kiedy szkolenie zostanie ukończone pies wraz ze swoim przewodnikiem przystępuje do specjalnego egzaminu, który ma potwierdzić zdobyte przez psa kwalifikacje. Zdanie takiego egzaminu nie oznacza, że pies będzie ratownikiem do końca swoich dni. W określonych odstępach czasowych pies wraz ze swoim opiekunem przechodzi kolejne takie egzaminy, które mają na celu potwierdzenie, że zarówno pies jak i jego pan dalej mogą pracować w ratownictwie. Na uwagę zasługuje fakt, że każdy pies ratownik ma swojego opiekuna i tylko z nim bierze udział w akcjach ratunkowych. Nikt inny nie może z danym psem pojechać na akcję ratunkową. Tylko bowiem stały opiekun psa zna go na tyle aby mógł brać z nim udział w akcjach ratowniczych.

pies
Źródło zdjęcia: PIxabay.com

Kiedy pies przestaje być ratownikiem

            Istnieje wiele przyczyn, które dyskwalifikują psa z dalszego bycia ratownikiem. Wymienia się wśród nich:

 • zaburzenia czynności narządów zmysłowych, które zostają uznane za nieodwracalne,
 • starość i ogólne osłabienie,
 • choroby centralnego układu nerwowego,
 • nadmierna agresja,
 • inne przewlekłe choroby, które wpływają na kondycję psa,
 • częste chorowanie.