Noty księgowe na 40 euro – sposób na opieszałych kontrahentów

nota księgowa na 40 euro

Przedsiębiorcy wcześniej czy później z reguły napotykają kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie wystąpienia zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – stosować jako jeden z etapów procedury windykacyjnej, a może wystawiać od razu?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada zaznaczyć, że taką notę można wystawić dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez potrzeby wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez lata dobrych stosunków biznesowych. Wszak opóźnienie w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią przejściowych kłopotów z wypłacalnością bądź zwykłego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

Kiedy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro regulacje mówią o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie znajdują się we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym ustala się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za faktury.

Wszystkich zainteresowanym rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które wyposażone jest również w innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]