Badania wysokościowe – w jakim celu wykonuje się testy

Badania wysokościowe Kęty - więcej o tych usługach.

Pracownicy wysokościowi wykonują swoje obowiązki często z narażeniem życia. Żeby wykluczyć występowanie niebezpiecznych sytuacji, polskie ustawodawstwo wprowadziło konieczność poddawania się specjalistycznym testom sprawdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania czynności związanych z pracą na wysokościach. Jak przebiegają tego typu badania? Przez ile czasu zachowują ważność?

Badania wysokościowe – dla osób pracujących na podestach, konstrukcjach budowlanych i drabinach

Definicję pracy na wysokości reguluje Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Według tego aktu prawnego uznajemy za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się minimum jeden metr nad ziemią. Do grupy pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace między innymi na pomostach, stropach, słupach itd. Specjalne badania pozwalają wykluczyć występowanie problemów ze wzrokiem lub innych schorzeń mogących narazić pracownika na niebezpieczeństwo. Jak przeprowadzane są badania wysokościowe? Składają się one z trzech części – badania wzroku, układu nerwowego oraz otolaryngologicznego. Lekarz bada pacjenta w kierunku epilepsji, problemów z błędnikiem lub wad wzroku. Dopełnieniem jest badanie ogólne u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – przez ile są ważne?

Badania do pracy na wysokości trzeba przeprowadzać co 2-3 lata. Pracownicy, którzy przekroczyli 50 lat muszą przechodzić je systematycznie co roku. Najczęściej występującym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest wada wzroku, niedowidzenie, a także schorzenia narządów ruchu i schorzenia neurologiczne. Warto wspomnieć, że używanie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że czynności wykonywane będą w szczególnym zapyleniu. To jednak nie wszystkie wymogi – przedstawiciele niektórych zawodów, oprócz przywołanych wyżej badań, muszą przejść także dodatkowe testy psychologiczne. Podlegają im przede wszystkim operatorzy żurawi wieżowych, ciężkich maszyn budowlanych czy osoby obsługujące linie wysokiego napięcia.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]