Dlaczego potrzebne są badania operatorów?

Dalsze informacje o badaniach operatorów Bielsko Biała.

Do rozpoczęcia działalności w wielu profesjach potrzebne są odpowiednie predyspozycje psychiczne. By sprawdzić, czy dana osoba je posiada, wykonuje się specjalistyczne testy. By je wykonać, musimy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w największej mierze wpływa rodzaj zawodu, w którym chce pracować badany. Odmienne badania przeprowadzane są wobec prawników, odmienne natomiast dla operatorów wózków widłowych czy suwnic. Jak nietrudno stwierdzić, te ostatnie badania okazują się wykonywane znacznie częściej. Dobrze zatem powiedzieć kilka zdań na temat tego, jak one przebiegają, jakie przepisy regulują ich specyfikę oraz jakie zdolności są podczas nich sprawdzane.

Zasady badań operatorów

Terminy wykonywania oraz rodzaj badań operatorów wózków podnośnikowych oraz pozostałych pojazdów stosowanych w przemyśle określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów powinny być przeprowadzane co 3 lub 4 lata, oprócz badanych po 50 roku życia – ci są zobowiązani do wykonywania badań co 2 lata. Warto jednak nie zapominać, że wygląd badań może być zmodyfikowany, jeśli przeprowadzający je specjalista stwierdzi, iż konieczne są inne testy lub niektóre części są w tym wypadku zbędne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, mające najczęściej postać papierowego testu oraz test sprawdzający inteligencję. Później przeprowadzane są badania na refleks, opierające się najczęściej na naciśnięciu odpowiedniego guzika po zapaleniu diody oraz sprawdzeniu, czy kandydat jest w stanie wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także badania możliwości percepcji odległości oraz wzorku – te drugie zazwyczaj przeprowadzane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]