Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Pokaźna porcja informacji o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego. Zobacz koniecznie!

Na skuter otwarcia się naszego kraju na firmy z większości krajów świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień polscy tłumacze realizują multum specjalistycznych i zwykłych przekładów na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Mimo, iż w sieci łatwo wyszukać darmowe platformy oferujące translację, jeszcze przez lata nie dorównają one wykwalifikowanym tłumaczom, bowiem skorzystanie z ich wiedzy jest nieraz wymagane, np. gdy musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak wstępnie oszacować cenę tłumaczenia. Co zatem wpływa na cenę przekładu?

Czynniki kształtujące końcową cenę przekładu

Końcową cenę translacji dokumentu determinują wypunktowane poniżej elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Translacja z innego języka na język polski jest generalnie o kilkadziesiąt procent tańsza niż przekład w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który lub z którego planujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z modnych języków germańskich (niderlandzki, angielski) albo romańskich (hiszpański, francuski) będzie najczęściej tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego) lub słowiańskich (między innymi rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie tematy. Przekład referatów medycznych, umów handlowych lub prac akademickich kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla danej branży, lecz również należytą wiedzę, żeby właściwie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić podczas translacji niepożądanych błędów.
4. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli zamawiamy coś “ekspresowo” powinniśmy szykować się na wyższe ceny.

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe

Warto zaznaczyć, że przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak np. akt ślubu czy świadectwa szkolne (dyplom licencjata, certyfikat ukończenia kursu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym nadaje mu odrębny numer, jak również zaznacza czy tłumaczenie wykonano z kopii, odpisu bądź oryginału. Tłumacze przysięgli na ogół określają sztywny cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, z kolei w razie niezbędności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]