Kiedy wykonuje się badania wysokościowe?

badania wysokościowe Bielsko Biała, badania wysokościowe Bielsko

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się jedynie zgłębianiem relacji swoich pacjentów z innymi ludźmi. Tymczasem okazuje się, że wiedza psychologa stanowi wielką pomoc przy ocenianiu predyspozycji do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są m.in w przypadku osób mających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: jak wyglądają?

Badania wysokościowe tak naprawdę w niczym nie różnią się od tych, jakie przechodzą osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawą są testy inteligencji, temperamentalne, osobowościowe. Ich istotnym uzupełnieniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić między innymi szybkość reakcji oraz zdolność do koncentracji uwagi. Dzięki testom aparaturowym jesteśmy w stanie ocenić czy dana osoba w dość szybki sposób zareaguje na to, co wydarzy się podczas pracy. Do wykonywania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak stereometr, wirometr oraz aparat krzyżowy. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa zawsze obejmują też wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana powinna być z psychologiem naprawdę szczera. Podawanie nieprawdziwych informacji mija się z celem.

Badania wysokościowe – kto je wykonuje?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Uprawnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni zarówno umiejętności, jak i wiedzę do prowadzenia tego typu badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Należy jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeżeli o konieczności ich używania zdecydował okulista.

Nasze dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]