Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego – oferta tłumacza przysięgłego

Uzyskaj poradę tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków. Kliknij tutaj.

Ubiegłe lata to czas napływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Przeważają wśród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, że wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się też duża część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są wymagane do podjęcia pracy bądź studiów w naszym kraju.

Kiedy konieczne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do przekładu wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Ukrainy, Rosji bądź Kazachstanu. Należą do nich między innymi certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, dowody osobiste oraz prawa jazdy, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, a także świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Tym samym, żeby wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasze dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]